Teorija
i praksa
u osiguranju

Radomir M. Lazarević

  • Email:

dipl. ek, ovlašćeni aktuar i
ovlašćeni računovođa

UDK: 657.375.1: 368.032.1:368.029(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U PERIODU 2009-2011. GODINE

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje kod nas u periodu 2009-2011. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama, vrstama osiguranja i ukupnim finansijskim rezultatima, kao i po adekvatnosti kapitala, sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine.

UDK: 368.021.1: 657. 375.3 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Utvrđivanje finansijskog rezultata u osiguranju imovine i lica

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje u našoj zemlji od 2005. do 2010. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama, vrstama osiguranja i ukupnom finansijskom rezultatu (s njegovom strukturom prihoda i rashoda ostvarenom u tom periodu). Takođe, dat je prikaz obuhvatnosti osiguranjem svih oblasti, po njihovim vrstama u 2010. godini.

UDK: 001.8:336.67+657.372.1:368(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Metodologija utvrđivanja i prezentovanja finansijskih rezultata u osiguranju imovine i lica u Srbiji

Metodologija i prikazivanje finansijskih rezultata u osiguranju uslovljeno je propisima i njihovom primenom od strane društava za osiguranje. U članku je prikazano kako je ova materija regulisana u Srbiji počev od 1892. godine do danas

sr_RSSR