Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 1/2024

MOTIV OSIGURANJA U NEMAČKOM POLITIČKOM DISKURSU O EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Sažetak

U tom smislu, Evropska unija je prikazivana kao zaštitna mreža za svoje članice u okviru pogoršanih odnosa s Rusijom, zbog uloge te zemlje u izazivanju i dinamici krize u Ukrajini (i izvan nje). Pored toga, predmet analize je i izmenjena percepcija u vezi s politikom proširenja Evropske unije, odnosno način na koji se ta politika sagledava kao sredstvo za unapređenje evropskih bezbednosnih i drugih političkih interesa. Nakon kratkog osvrta na geopolitičku prirodu rizika od rata u Ukrajini, autor analizira izjave državnih zvaničnika SR Nemačke, pokušavajući da ih razjasni kroz teorijske pristupe u domenu međunarodnih odnosa, s jedne strane (npr. konstruktivizam, liberalni međuvladin pristup, realizam), kao i kroz tehničko-kon- ceptualna određenja pojma „osiguranje“ i s tim povezane elemente, s druge strane.

Ključne reči: polisa, Nemačka, Evropska unija, članstvo, rat, sigurnost, Rusija


DOI: 10.5937/TokOsig2401183P Petrović, dr Miloš MOTIV OSIGURANJA U NEMAČKOM POLITIČKOM DISKURSU O EVROPSKIM INTEGRACIJAMA Strana: 183-197
sr_RSSR