Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

NA PREZENTACIJSKOJ TACNI – NAJČEŠĆE GREŠKE U POWER POINT PREZENTACIJI U OSIGURAVAJUĆOJ BRANŠI

Sažetak

Prema jednoj aktuelnoj anketi, gotovo trećina (32,6%) vodećih menadžera iz nemačke branše finansija i osiguranja smatra da postoje nedostaci u oblikovanju Power Point prezentacija njihovih saradnika, dok čak gotovo dve trećine (65,1%) uviđaju veliku potrebu za poboljšanjem u samoj retorici. U ovom članku se zato pod lupu stavljaju najčešće greške pri prezentacijama.


UDK:347.933:347.78.033+659.111.2:368.01(42) Andrejić, Slađana NA PREZENTACIJSKOJ TACNI – NAJČEŠĆE GREŠKE U POWER POINT PREZENTACIJI U OSIGURAVAJUĆOJ BRANŠI Strana: 117-118
sr_RSSR