Teorija
i praksa
u osiguranju

Andrejić, Slađana

  • Email:

Slađana Andrejić zaposlena je kao profesor nemačkog jezika na
Institutu za strane jezike u Beogradu od decembra 2019. godine. Od
septembra 2013. godine do danas saradnik je Austrijskog instituta u
Beogradu u predstavništvu Republike Austrije i Saveznog Ministarstva za
evropske i inostrane poslove. Od 2015. je licencirani ispitivač za sticanje
međunarodno priznate zvanične Austrijske jezičke diplome (ÖSD sertifikat). U
periodu od 2013. do 2019. bila je zaposlena kao prevodilac u Službi za
naknadu šteta sa elementom inostranosti u Kompaniji „Dunav osiguranje“.
Osnovne i master studije završila je na Filološkom fakultetu
Univerziteta u Beogradu na katedri za nemački jezik i književnost. Autor je
nekoliko naučnih radova iz oblasti filozofije i književnosti.

UDK: 311.218:(1-87):655.535.5:342.83:7.075:638.272:336.743.4:303.442.3: 368.031.9(430.1)(410)(44)(489):35.082.7:624.072.22:165.24
INOSTRANO OSIGURANJE

PREPUŠTENI SAMI SEBI

Brojevi govore jasnim jezikom: samo osam procenata najviših menadžerskih pozicija kod vodećih nemačkih osiguranja pripada ženama. Ta branša naročito u Nemačkoj ostaje i dalje većinom u domenu muškaraca. Ostale zemlje drugačije stoje. U Velikoj Britaniji je udeo žena oko 28%, u Francuskoj 27% i u Danskoj 25%. Do tih brojeva su došli Heidrick & Struggles sprovodeći ispitivanje u 30 vodećih evropskih osiguravajućih kuća.

UDK:327.35+338.564.64:007.52:681.322.2:368.025.85(430):368.o25.8:340.13
INOSTRANO OSIGURANJE

UJEDINJENIM SNAGAMA

U ovom prikazu tematizuje se kako se „pametnom kooperacijom“ razvijaju uspešno primenljivi modeli veštačke inteligencije koji služe kao podrška prilikom naknade štete osiguranicima. Kao praktičan primer uzeto je „Zurich Gruppe osiguranje“, koje uspešno sprovodi novitete u toj oblasti. Nove tehnologije procenjuju se često na osnovu „trougla štete“ koji se sastoji iz učinkovitosti, efikasnosti i zadovoljstva klijenata. Primena veštačke inteligencije, tj. digitalnih programskih rešenja ima velik iskoristivi potencijal u sve tri pomenute oblasti, pre svega u pogledu skraćenja trajanja regulisanja štetnog događaja.

UDK:067.1(1-87):368.811.82(430):691.322.2:347.51
INOSTRANO OSIGURANJE

VELIKI SUDAR, LAGANO PRIZEMLJENJE

Ono što zvuči kao daleka budućnost u pogledu osiguranja automobila od auto-odgovornosti u Nemačkoj uveliko postaje realnost. Proces od prijave štete preko provere do njenog regulisanja danas je potpuno digitalizovan i pojednostavljen. Digitalizacija i veštačka inteligencija čine da dosadašnji manuelni i dugotrajni postupci u obradi šteta budu brži i efikasniji. Dok su referenti ranije morali da provere svaki pojedinačni dokument, te prve korake sada preuzima veštačka inteligencija. Osiguranik u najkraćem mogućem periodu dobija odgovor – ono za šta je ranije bilo potrebno 30 radnih dana, danas se obavlja u nekoliko minuta. Efikasna i brza digitalna obrada na taj način brzo preokreće negativan štetni događaj u pozitivan ishod na zadovoljstvo osiguranika.

UDK:528.065:655.535.5:621.798:681.322.2:639.138.5:614.253:368(430)
INOSTRANO OSIGURANJE 3/2019

SVE U JEDNOM ZDRAVSTVENOM KARTONU

Zakon o zdravstvenoj zaštiti – „eHealth 2.0“ koji je najavljen za ovu godinu obavezuje sistem zakonskog zdravstvenog osiguranja da svojim osiguranicima do kraja 2021. ponudi digitalni zdravstveni karton. To bi osiguranicima omogućilo da preko pametnih telefona i tableta imaju pristup svojim zdravstvenim podacima. Još su u zdravstvenom zakonu od 2016. u vezi s tim definisane osnove koje čine minimalne standarde elektronskih kartona, u smislu podataka koje oni treba da sadrže. U elektronskom kartonu nalaze se svi uobičajeni dokumenti u elektronskoj formi: lekarski izveštaji, potvrde o bolničkim lečenjima, pasoš vakcinacije, plan lečenja, podaci za slučaj hitnog zbrinjavanja pacijenta kao što su krvna grupa, alergije, nepodnošenje određenih lekova, te mogućnost konsultacije s lekarem preko video-poziva.

UDK:347.933:347.78.033+659.111.2:368.01(42)
INOSTRANO OSIGURANJE

NA PREZENTACIJSKOJ TACNI – NAJČEŠĆE GREŠKE U POWER POINT PREZENTACIJI U OSIGURAVAJUĆOJ BRANŠI

Prema jednoj aktuelnoj anketi, gotovo trećina (32,6%) vodećih menadžera iz nemačke branše finansija i osiguranja smatra da postoje nedostaci u oblikovanju Power Point prezentacija njihovih saradnika, dok čak gotovo dve trećine (65,1%) uviđaju veliku potrebu za poboljšanjem u samoj retorici. U ovom članku se zato pod lupu stavljaju najčešće greške pri prezentacijama.

UDK: 655.535.5:681.322.2:233:539.189:004.738.5:004.738.3.792.09:347.762:792.09:368
INOSTRANO OSIGURANJE 4/2018

OD ČOVEKA ČOVEKU

Digitalizacija menja ceo svet, pa tako i osiguranje. Agenti osiguranja u naše doba moraju uspešno povezivati analogne i digitalne aspekte. Klijentu više nisu potrebne osnovne informacije o usluzi – o njima se već dobro informisao putem interneta. Baš zato je ličnost i kompetentnost fi nansijskog eksperta važnija nego ikad.

UDK: 303.71(430): 659.113.21:392.37:342.724:368:332.02
INOSTRANO OSIGURANJE

TU SU, ALI I NISU

Od 1949. godine žene u Nemačkoj, barem na papiru, potpuno su ravnopravne s muškarcima. Ali ni dan-danas na polju radnih odnosa to nije tako u stvarnosti. U upravljačkim odeljenjima nemačkih preduzeća žene su i dalje izrazita manjina. To važi i za delatnost osiguranja. Udeo žena u menadžmentu 60 najvećih nemačkih osiguravajućih društava u poslednjoj se deceniji doduše učetvorostručio, ali krenuvši sa zaista mizernog nivoa: od 2,5 odsto 2006. do 9,3 odsto 2017. Prema studiji koju je sprovelo nemačko udruženje poslodavaca u osiguranju (AGV), žene koje se probiju do neke od rukovodećih pozicija ostvare to prosečno oko 32. godine života. Posle 40. šanse za proboj na takav položaj drastično padaju. To je prilično iznenađujući podatak za naše doba, ako u vidu imamo da je očekivani životni vek produžen i da se sve kasnije odlazi u penziju.

sr_RSSR