Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAJVAŽNIJI FAKTORI UTICAJA NA LJUDSKE RESURSE

Sažetak

U savremenoj organizaciji zadovoljni zaposleni najbitniji su za njen uspeh. Teorijska
i empirijska istraživanja nalaze da na njih utiču mnogi faktori, među kojima se ističu
mogućnost za razvoj i napredovanje u karijeri, stil menadžmenta, uslovi rada, međuljudski
odnosi i mnogi drugi. Skoro sva istraživanja faktora koji motivišu zaposlene na radnom
mestu ukazuju da je zadovoljstvo poslom na vrhu liste ili blizu vrha.


UDK: 35.073.53 : 355.21: 591.555.3: 331.101.32: 331.101.3:316.46:687.016 Videnović, doc. dr Snežana NAJVAŽNIJI FAKTORI UTICAJA NA LJUDSKE RESURSE Strana: 48-56
sr_RSSR