Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

NEKA PITANJA U VEZI S REFORMOM ENGLESKOG POMORSKOG OSIGURANJA IZ 2015. GODINE

Sažetak

U članku se autor bavi promjenama izvršenim u engleskom Zakonu o
pomorskom osiguranju iz 1906. godine, kao i Zakonom o osiguranju iz 2015.
godine, to jest napuštanjem načela maksimalne dobre vjere i njegove zajmene
načelom poštenog (fer) prikazivanja rizika, kao i izmjenama instituta jemstva
(warranty) engleskog prava onako kako je bio stipulisan Zakonom iz 1906. godine.
Istovremeno se daje prikaz rješenja slovenačkog, hrvatskog, crnogorskog i srpskog
prava, koja se razmatraju u kontekstu kontinentalnog (promena težine rizika) i
anglosaksonskog prava (uticaja warranty-a na sudbinu ugovora).


UDK: (076.1):332.021.8:368.23 (410.1) Ivošević, prof. dr Borislav NEKA PITANJA U VEZI S REFORMOM ENGLESKOG POMORSKOG OSIGURANJA IZ 2015. GODINE Strana: 7-13
sr_RSSR