Teorija
i praksa
u osiguranju

Ivošević, prof. dr Borislav

  • Email:

Profesor emeritus Ivošević je penzionisani profesor Pomorskog fakulteta u Kotoru i kao ekspert
Ministarstva saobraćaja i infrastrukture izradio je predlog za nacrt zakona o trgovačkom brodarstvu
Republike Srbije.

UDK: (076.1):332.021.8:368.23 (410.1)
ČLANCI

NEKA PITANJA U VEZI S REFORMOM ENGLESKOG POMORSKOG OSIGURANJA IZ 2015. GODINE

U članku se autor bavi promjenama izvršenim u engleskom Zakonu o pomorskom osiguranju iz 1906. godine, kao i Zakonom o osiguranju iz 2015. godine, to jest napuštanjem načela maksimalne dobre vjere i njegove zajmene načelom poštenog (fer) prikazivanja rizika, kao i izmjenama instituta jemstva (warranty) engleskog prava onako kako je bio stipulisan Zakonom iz 1906. godine. Istovremeno se daje prikaz rješenja slovenačkog, hrvatskog, crnogorskog i srpskog prava, koja se razmatraju u kontekstu kontinentalnog (promena težine rizika) i anglosaksonskog prava (uticaja warranty-a na sudbinu ugovora).

sr_RSSR