Teorija
i praksa
u osiguranju

ZAKONODAVSTVO

Novi građanski zakonik Republike Srbije i razlozi za njegovo donošenje

Sažetak

Danas smo kao zemlja pred nezaobilaznim izazovom pripreme i donošenja
građanskog zakonika. U tom poslu i poduhvatu najvažnija je opredeljenost
Republike Srbije i drugih država da pristupe evropskim integracijama i postanu
članice Evropske unije, te je stoga pitanje nacionalnih prava i njihove harmonizacije
s pravom EU postalo vrlo značajno.


UDK: 340.134:348:347(497.11) Stevanović, Nebojša Novi građanski zakonik Republike Srbije i razlozi za njegovo donošenje Strana: 39-40
sr_RSSR