Teorija
i praksa
u osiguranju

ZAKONODAVSTVO

Novi propisi u vezi sa osiguranjem

Sažetak

U članku su prikazani novi propisi koji sadrže odredbe o osiguranju,
a koje je Narodna skupština republike Srbije donela u drugoj polovini 2010. godine


UDK: 368:347.7:379.85:347.794:628.26+347.736:347.734+368.032.1(497.11) Ilijić, mr Slobodan Novi propisi u vezi sa osiguranjem Strana: 36-38
sr_RSSR