Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OBAVEZNO OSIGURANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

U radu se razmatra prilagođavanje domaćeg stečajnog prava regulativi
Evropske unije. Težište je na povezivanju stečajnog upravnika – fizičkog lica – i regulative
osiguranja u domaćem stečajnom pravu. Važeći zakon u Srbiji predviđa
obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti. Takođe, Zakon uvodi dobrovoljno
osiguranje od profesionalne odgovornosti, kao i osiguranje imovine stečajnog
dužnika. Autor zaključuje da je sudska praksa prihvatila obavezno osiguranje
od profesionalne odgovornosti. S druge strane, kolektivni stečajni upravnici u važećim
zakonima nemaju obavezu da se osiguraju. Autor predlaže da se kolektivni stečajni
upravnici transformišu u kolektivne stečajne upravnike – privredna društva.


UDK: 368.042:347.793 (497.11) Ilijić, mr Slobodan OBAVEZNO OSIGURANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA U REPUBLICI SRBIJI Strana: 30-43
sr_RSSR