Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE 4/2018

OD ČOVEKA ČOVEKU

Sažetak

Digitalizacija menja ceo svet, pa tako i osiguranje. Agenti osiguranja u naše doba moraju uspešno povezivati analogne i digitalne aspekte. Klijentu više nisu potrebne osnovne informacije o usluzi – o njima se već dobro informisao putem interneta. Baš zato je ličnost i kompetentnost fi nansijskog eksperta važnija nego ikad.


UDK: 655.535.5:681.322.2:233:539.189:004.738.5:004.738.3.792.09:347.762:792.09:368 Andrejić, Slađana OD ČOVEKA ČOVEKU Strana: 112-113
sr_RSSR