Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

ODGOVORI TRŽIŠTA OSIGURANJA NA AKTUELNE IZAZOVE

Sažetak

U organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu od 17. do 20. juna 2021. godine održan
je XIX Međunarodni simpozijum na temu „Odgovori tržišta osiguranja na aktuelne
izazove“. Skup je uvodnim izlaganjem na tu temu otvorila profesorka Ekonomskog
fakulteta Jelena Kočović, predsednik Programskog odbora simpozijuma.


UDK:331.96(082.2):(076.1;)(025):502.58:657.87:368.025.6:621.03.368.04 (497.11) Kočović, mr Mihailo ODGOVORI TRŽIŠTA OSIGURANJA NA AKTUELNE IZAZOVE Strana: 129-130
sr_RSSR