Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

ONLAJN KONFERENCIJA ČETVRTI SRPSKI DANI OSIGURANJA

Sažetak

Onlajn konferencija Četvrti srpski dani osiguranja u organizaciji Udruženja
osiguravača Srbije (UOS), održana 26. novembra pod simboličnim nazivom „Prijatelji
kako ste“, okupila je ugledne predstavnike osiguravajućih i reosiguravajućih društava,
udruženja osiguravača i drugih finansijskih institucija iz Srbije, regiona i Evropske unije.
Moderator Konferencije Zoran Ćirić iz UOS-a, obraćajući se učesnicima, istakao
je da su se na tim skupovima prethodnih godina razmatrale teme o Solventnosti II,
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja IFRS 17, Direktivi o plasmanu
osiguranja (Insurance Distribution Directive – IDD), Opštoj uredbi o zaštiti podataka
o ličnosti (GDPR), katastrofalnim štetama i drugim aktuelnostima. Danas, u uslovima pandemije koronavirusa, interesujemo
se za zdravlje učesnika, kako obavljaju radne procese, kako se trenutna situacija odrazila
na tržišta osiguranja, i, konačno, želimo da pokažemo kako se u izmenjenim okolnostima brinemo
za osiguranike i pošaljemo poruku da je sektor osiguranja stabilan, pouzdan i potreban
partner i oslonac, istakao je Ćirić.


UDK:(O48)659.2:004.738.5:796.092.272:368 (497.11)(524.63)(4-672EEZ)+368.032.1+347.734 Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana Vodinelić, MA Ana Papović, dipl. filol. Bojana ONLAJN KONFERENCIJA ČETVRTI SRPSKI DANI OSIGURANJA Strana: 110-122
sr_RSSR