Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE

OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI

Sažetak

PRIKAZ KNJIGE

OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO:
TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI
Autor: prof. dr Vladimir Njegomir
Izdavač: Tectus
Obim: 302 str.

Monografija Insurance and Entrepreneurship: a Theoretical and Empirical
Analysis of Interdependence (Osiguranje i preduzetništvo: teorijska i empirijska analiza
međuzavisnosti) predstavlja rezultat dugogodišnjih istraživanja njenog autora prof.
dr Vladimira Njegomira u predmetnoj oblasti. Zasniva se na njegovim dosadašnjim
istraživanjima, projektima, objavljenim člancima i knjigama. Ulažući velik trud,
autor je u monografiji uspeo da ukaže na problematiku međuzavisnosti osiguranja
i preduzetništva, a tu je tematiku po prvi put na našem prostoru, i među prvima i u
svetu, analizirao ne samo teorijski već i empirijski. Nastala je kao rezultat njegovog
nastojanja da se potvrde utemeljene teorijske postavke da osiguranje pozitivno utiče
na preduzetništvo, a analiziran je i povratni uticaj preduzetništva na osiguranje, kao
i zajednički uticaj na ekonomski rast.


UDK:655.55:368:330.564.22:368.03:303.025:334.01:368.021.1 Njegomir, prof. dr Vladimir OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI Strana: 142-144
sr_RSSR