Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

OSIGURANJE KAO ZNAČAJAN FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA

Sažetak

U svetlu savremenih globalnih izazova, od pandemije kovida 19 do ekonomske nestabilnosti, koncept održivosti postaje sve značajniji. Ovaj rad istražuje važnu ulogu osiguranja u postizanju Ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals – SDG) na globalnom nivou. Uz usredsređivanje na trodimenzionalni pristup održivosti koji obuhvata ekološke, ekonomske i socijalne aspekte, u radu je analizirano kako sektor osiguranja može doprineti održivom razvoju. Rad uključuje komparativnu analizu koja istražuje korelaciju između stope penetracije osiguranja i indeksa održivog razvoja (SDG indeksa) za odabrane zemlje. Ova analiza pruža uvid u to kako razvijenost sektora osiguranja može uticati na sposobnost zemlje da ostvari Ciljeve održivog razvoja. Rad takođe razmatra uticaj osiguranja na ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine kroz različite politike i usluge. Analiza ukazuje na potencijal osiguranja da bude katalizator promena, podstičući održive inicijative na svim nivoima – od individualnih domaćinstava do preduzeća i vlada.

Ključne reči: Ciljevi održivog razvoja (SDG), osiguranje, ekonomski rast, zaštita životne sredine, socijalna inkluzija


UDK: 368:502.131.1 Tešić, master ek. Nataša OSIGURANJE KAO ZNAČAJAN FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA Strana: 315 – 340
sr_RSSR