Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE: KATASTROFALNE ŠTETE I KLIMATSKE PROMENE

Sažetak

Autori: prof. dr Boris Marović i dr Dragan Marković
Izdavač: Princip press


UDK:655.55:368.1:502.58:551.583:368.025.8 Njegomir, prof. dr Vladimir OSIGURANJE: KATASTROFALNE ŠTETE I KLIMATSKE PROMENE Strana: 137-139
sr_RSSR