Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRPSKOJ

Sažetak

Objektivna potreba za osiguranjem poljoprivrede u Republici Srpskoj veoma
je velika, pogotovo u uslovima sve izraženijih klimatskih promena. Na tržištu je sve veća
konkurencija osiguravača, koji u svojoj ponudi imaju i osiguranje poljoprivrede, a postoji
i značajna podrška države, izražena kroz subvencije premije poljoprivrednog osiguranja.
Autorka analizira broj i strukturu polisa osiguranja poljoprivrede, učešće ukupnih premija
poljoprivrednog osiguranja u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja, kao i broj registrovanih
poljoprivrednih gazdinstava koji je koristio regrese premije poljoprivrednog osiguranja,
odnosno osiguravao svoju proizvodnju, te zaključuje da u Republici Srpskoj nije u dovoljnoj
primeni ekonomska zaštita koja se pruža osiguranjem poljoprivrede.

Ključne reči: osiguranje poljoprivrede, osigurani rizici, polisa osiguranja, subvencionisanje
premije poljoprivrednog osiguranja, Republika Srpska


UDK: 368.5(497.15):368.025.6:368.026:35.078:368.025.13 Radović, doc. dr Gordana OSIGURANJE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRPSKOJ Strana: 75-84
sr_RSSR