Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Osiguranje života i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Sažetak

Zaštita podataka o ličnosti predstavlja značajan napredak u oblasti prava ličnosti
i regulisanja tog pitanja. Razvojem nauke, tehnike, elektronske tehnologije
i komunikacije u svetu i Evropi, tačnije u Evropskoj uniji, kao i kod nas, uočena je
potreba za zaštitom prava ličnosti. Shodno tome, doneta su pravila koja uređuju
polje zaštite podataka o ličnosti prilikom njihovog korišćenja, upotrebe i obrade.


UDK: 368.91+347.417:65.012.8:614.25.84+368.06(497.11) Stevanović, Nebojša Osiguranje života i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Strana: 17-20
sr_RSSR