Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

Osiguranje

Sažetak

Prikaz knjige : “Osiguranje”.

Autor: Berislav Matijević
Izdavač: Naklada d.o.o, Zadar, 2010.
Obim: 947 str.


UDK: 635.55 (035):34:368: 328.34:(497.13) Trifunović, dr Radmila Osiguranje Strana: 92-94
sr_RSSR