Teorija
i praksa
u osiguranju

Trifunović, dr Radmila

  • Email:

UDK: 655.55 (035): 368.029
PRIKAZ KNjIGE

REOSIGURANJE

Prikaz knjige : „REOSIGURANJE”. Autori: prof. dr Boris Marović, doc. dr Radenko Purić, doc. dr Vladimir Njegomir Izdavač: „Precision” d.o.o, Čačak Obim: 434 str.

UDK: 655.55(075.8)(035):368.013+368.029
PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE I REOSIGURANJE

Prikaz knjige : „OSIGURANJE I REOSIGURANJE”. Autor: dr sci. Mile Bijelić Izdavač: „Tectus”, Zagreb, 2002 Obim: 440 str.

UDK: 635.55 (035):34:368: 328.34:(497.13)
PRIKAZ KNjIGE

Osiguranje

Prikaz knjige : “Osiguranje". Autor: Berislav Matijević Izdavač: Naklada d.o.o, Zadar, 2010. Obim: 947 str.

sr_RSSR