Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE

OSNOVI STEČAJNOG PRAVA

Sažetak

Autor: Prof. dr Vuk Radović
Izdavač: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Godina izdanja: 2018.
Obim: 270 strana


UDK:655.53:34:316.332:347.736:343.535 Ilijić, mr Slobodan OSNOVI STEČAJNOG PRAVA Strana: 122-124
sr_RSSR