Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA DIZAJNERSKE ODEĆE I AKSESOARA

Sažetak

Od prvobitne funkcije odeće kao zaštite njenog korisnika od vremenskih
uslova i zadovoljenja normi društvenog ponašanja, s vremenom je određena odeća
postala simbol političkog i društvenog statusa. Unikatni delovi odeće i aksesoara
imaju za cilj zadovoljenje određene potrebe lica, pri čemu se ta lica za nju neretko i
posebno vezuju. Danas niko ne mora biti naročito imućan pa da tokom godina stekne
nekoliko stvari tzv. visoke mode. Ipak, dizajnerska odeća i aksesoar nesumnjivo predstavljaju
investiciju koju, putem osiguranja, treba čuvati od gubitka ili oštećenja.

U ovom radu autor analizira predmet osiguranja, osiguravajuće pokriće i isključenja
i posebne usluge osiguravača koje predstavljaju dodatu vrednost u osiguranju
dizajnerske odeće i aksesoara. Pri tome kao polaznu osnovu uzima rešenja uslova
osiguranja osiguravača sa britanskog tržišta osiguranja i, kada je to moguće, uslova
osiguranja stvari u domaćinstvu pojedinih domaćih osiguravača.

Ključne reči: osiguranje dizajnerske odeće, osiguranje aksesoara, rizici, šteta, nadoknada


UDK:22.014:658.811.2:657.1:368.8:657.35:368.025.88:368.025.61 Uzelac, doc. dr Ozren OSNOVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA DIZAJNERSKE ODEĆE I AKSESOARA Strana: 71-80
sr_RSSR