Uzelac, doc. dr Ozren N.

  • Email:

Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici

UDK:22.014:658.811.2:657.1:368.8:657.35:368.025.88:368.025.61
ČLANCI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA DIZAJNERSKE ODEĆE I AKSESOARA

Od prvobitne funkcije odeće kao zaštite njenog korisnika od vremenskih uslova i zadovoljenja normi društvenog ponašanja, s vremenom je određena odeća postala simbol političkog i društvenog statusa. Unikatni delovi odeće i aksesoara imaju za cilj zadovoljenje određene potrebe lica, pri čemu se ta lica za nju neretko i posebno vezuju. Danas niko ne mora biti naročito imućan pa da tokom godina stekne nekoliko stvari tzv. visoke mode. Ipak, dizajnerska odeća i aksesoar nesumnjivo predstavljaju investiciju koju, putem osiguranja, treba čuvati od gubitka ili oštećenja. U ovom radu autor analizira predmet osiguranja, osiguravajuće pokriće i isključenja i posebne usluge osiguravača koje predstavljaju dodatu vrednost u osiguranju dizajnerske odeće i aksesoara. Pri tome kao polaznu osnovu uzima rešenja uslova osiguranja osiguravača sa britanskog tržišta osiguranja i, kada je to moguće, uslova osiguranja stvari u domaćinstvu pojedinih domaćih osiguravača. Ključne reči: osiguranje dizajnerske odeće, osiguranje aksesoara, rizici, šteta, nadoknada

sr_RSSR