Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE

PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA

Sažetak

Prikaz knjige:

PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I
NJEGOVA SUKRIVICA

Autor: Dr Marta Ž. Sjeničić
Izdavač: Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, 2013. godine
Obim: 227 str.


UDK: 655.55:614,253.8:347.921.2:347.56:614-25+355.72:347.412 Ilijić, mr Slobodan PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA Strana: 137-138
sr_RSSR