Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Podeljena odgovornost u saobraćaju i neke dileme u poslovnoj i sudskoj praksi

Sažetak

U građanskopravnom postupku niko ne može odgovarati za vlastitu štetu.
Oštećeno lice ne odgovara za svoju štetu, već je samo snosi u meri u kojoj
je doprinelo njenom nastanku ili povećanju.


UDK:368.861.82:347.51+656.04:340.141(497.11) Filipović, dr Aleksandar Podeljena odgovornost u saobraćaju i neke dileme u poslovnoj i sudskoj praksi Strana: 3-15
sr_RSSR