Teorija
i praksa
u osiguranju

Filipović, dr Aleksandar

  • Email:

Profesor na Privrednoj akademiji
u Novom Sadu i advokat

UDK:368.861.82:347.51+656.04:340.141(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Podeljena odgovornost u saobraćaju i neke dileme u poslovnoj i sudskoj praksi

U građanskopravnom postupku niko ne može odgovarati za vlastitu štetu. Oštećeno lice ne odgovara za svoju štetu, već je samo snosi u meri u kojoj je doprinelo njenom nastanku ili povećanju.

sr_RSSR