Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

POSLOVNA ETIKA U DOBA KORONAVIRUSA PREGLEDNI RАD

Sažetak

Dugotrajnu i iscrpljujuću tranziciju kroz koju prolazi privreda stanovništvo
doživljava kao egzistencijalnu pretnju i krizu koja predugo traje. U periodu kada
je stanovništvo osiromašilo, kada se postojeće tradicionalne vrednosti preispituju
a modeli ponašanja u poslovnoj praksi koriguju, veoma je teško ustanoviti pravac
koji vodi ubrzanom napretku društva u celini. Pandemija koronavirusa dodatno je
otežala to krhko stanje.
Finansijske institucije na plećima nose teško breme odgovornosti za zdravlje
i stabilnost ekonomije. Stoga one snose moralnu odgovornost za profesionalno
ponašanje, kao i obavezu da donose odluke koje su od opšteg interesa u pogledu
ubrzanog razvoja društva.
Paradoks je da je ta delatnost etički najranjivija. Dobra vest je da fi nansijski
sektor može rešiti taj problem doslednom primenom etičkih normi budući da
„Etika predstavlja pokušaj da se reši sukob između sebičnosti i nesebičnosti, naših
materijalnih potreba i naše savesti.“

Ključne reči: etika, moral, osiguranje, kovid, kriza, biznis, fi nansijsko tržište.


UDK:174.47+340.64:616.988.7:64.031.6:368.191:368.8 Videnović, doc. dr Snežana POSLOVNA ETIKA U DOBA KORONAVIRUSA PREGLEDNI RАD Strana: 53-57
sr_RSSR