Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

Posredovanje pred arbitražom

Sažetak

Prikaz knjige : Posredovanje pred arbitražom

Autor: prof. dr Leposava Karamarković
Izdavači: Pravni fakultet Univerziteta
Union u Beogradu i Javno preduzeće
„Službeni glasnik“, Beograd 2007.
Obim: 110 str.


UDK: 655.55:347.918+351.941+347.992: (510) + (4-672EEZ)+ (497.11) Ilijić, mr Slobodan Posredovanje pred arbitražom Strana: 39-42
sr_RSSR