Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

PRAVNI POLOŽAJ JAVNOG BELEŽNIKA I SPECIFIČNOSTI OSIGURANJA OD NJEGOVE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Sažetak

Pravni položaj javnog beležnika i vrste usluga koje pruža presudno utiču
na kompleksnost njegove odgovornosti, koja proizlazi iz obavljanja zakonom
propisanih poslova. Radnje na zaštiti i ostvarivanju javnog i privatnog interesa za
naknadu predstavljaju rizik iz kojeg može nastati profesionalna odgovornost javnog
beležnika, koja se poistovećuje s osiguranjem od grešaka i propusta. To dovodi do
višestrukih vrsta odgovornosti: građanske, disciplinske, prekršajne i krivične. U ovom
radu autor istražuje interes države, stranaka i javnih beležnika u vezi s obavljanjem
javnobeležničke službe u meri koja je relevantna za ovaj rad, pravni osnov i način
sprovođenja osiguranja od profesionalne odgovornosti javnih beležnika, određivanje
limita pokrića i neke specifične isključene rizike i specifičnosti nastanka osiguranog
slučaja u osiguranju od profesionalne odgovornosti uvidom u uporednopravna rešenja
javnobeležničkog prava, te naposletku stavove domaće i strane pravne teorije.

Ključne reči: javni beležnik, profesionalna odgovornost, osiguranje, interes, štete


UDK:347.56:347.961+347.13/14:347.961 Jovanović, prof. dr Slobodan PRAVNI POLOŽAJ JAVNOG BELEŽNIKA I SPECIFIČNOSTI OSIGURANJA OD NJEGOVE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI Strana: 7-18
sr_RSSR