Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PREDLOŽENE IZMENE DIREKTIVE „SOLVENTNOST II“

Sažetak

U septembru 2021. godine Evropska komisija predložila je set izmena akata u
oblasti osiguranja koji se odnose na Direktivu 2009/138/EZ, poznatiju pod nazivom „Solventnost
II“. Direktiva predstavlja „zlatni standard“ u delatnosti osiguranja, koji prevazilazi
granice Evropske unije. Predlog njenih izmena usledio je nakon jednogodišnjeg perioda
konsultacije sa ekspertskim telom u domenu evropskog osiguranja – EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions Authority), na čije je preporuke uticala i eskalacija
aktuelne pandemijske krize, koja je ozbiljno poremetila makroekonomske i tržišne uslove
poslovanja. U ovom tekstu biće ukratko predočeni mogući ishodi usvajanja tih predloga.


UDK:342.537.3: 347.77.04 (672-EEZ):336.743.2:368.811:328.188:348.124.4:338.266 Petrović, dr Miloš PREDLOŽENE IZMENE DIREKTIVE „SOLVENTNOST II“ Strana: 172-174
sr_RSSR