Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PREPUŠTENI SAMI SEBI

Sažetak

Brojevi govore jasnim jezikom: samo osam procenata najviših menadžerskih
pozicija kod vodećih nemačkih osiguranja pripada ženama. Ta branša naročito u
Nemačkoj ostaje i dalje većinom u domenu muškaraca. Ostale zemlje drugačije stoje.
U Velikoj Britaniji je udeo žena oko 28%, u Francuskoj 27% i u Danskoj 25%. Do tih
brojeva su došli Heidrick & Struggles sprovodeći ispitivanje u 30 vodećih evropskih
osiguravajućih kuća.


UDK: 311.218:(1-87):655.535.5:342.83:7.075:638.272:336.743.4:303.442.3: 368.031.9(430.1)(410)(44)(489):35.082.7:624.072.22:165.24 Andrejić, Slađana PREPUŠTENI SAMI SEBI Strana: 141-142
sr_RSSR