Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „CONTENT SERVICES“ LTD V „BUNDESARBEITSKAMMER“

Sažetak

Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-49/11, „Content Services“
Ltd v „Bundesarbeitskammer“ odnosi se na pitanje predugovornog informisanja
prilikom zaključenja ugovora na daljinu, u konkretnom slučaju putem interneta
odnosno veb-sajta. U širem smislu, presuda se odnosi i na pitanje koncepta „trajnog
nosača podataka“, to jest na to pod kojim se uslovima smatra da je ugovorna strana
u potrošačkom ugovoru koja ima obavezu dostavljanja predugovornih informacija
svoju obavezu i izvršila.


UDK:383.71:347.951:341.219(4)046:338.266:341.176(4):366.54:616.036.21:651.57:004.778.3 Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „CONTENT SERVICES“ LTD V „BUNDESARBEITSKAMMER“ Strana: 143-146
sr_RSSR