Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Prevare u osiguranju

Sažetak

Prisutan svuda, na svakom mestu i u svakom trenutku, rizik je sastavni deo
ljudske egzistencije i kontinuirano vrši presiju na čoveka da mu se prilagođava. Pronalazeći
razne načine, pojedinac je uspevao, manje ili više povoljno, da izađe na kraj
s rizicima s kojima se suočavao. Jedan od takvih načina, koji je u velikoj meri pomogao
čoveku da se s njima uspešno nosi, svakako, jeste i osiguranje. Međutim, istorija
je uvek obilovala pojedincima i grupama koji su pokušavali, i u tome često uspevali,
da svoje probleme rešavaju i potrebe zadovoljavaju na nezakonit način, prevarom,
pa u tom smislu ni osiguranje nije pošteđeno. Na svu sreću, te prevare nisu uvek uspešne,
što potvrđuje i slučaj „Uniqa osiguranja”, obrađen u ovom radu. Ova prevara,
iako nije uspela, predočava se javnosti, i posebno osiguravajućim društvima, kao
pouka o jednom od mogućih načina prevare, kao upozorenje na posledice takvih
prevara i, konačno, kao podsticaj i ohrabrenje da se i protiv takvih radnji može voditi
uspešna borba.


UDK: 343.97:368.025.61:368.183 Petrović, dr Slobodan Stojanović, dr Milosav Prevare u osiguranju Strana: 50-74
sr_RSSR