Teorija
i praksa
u osiguranju

Stojanović, dr Milosav

  • Email:

Policijska uprava za grad Beograd

UDK: 343.97:368.025.61:368.183
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Prevare u osiguranju

Prisutan svuda, na svakom mestu i u svakom trenutku, rizik je sastavni deo ljudske egzistencije i kontinuirano vrši presiju na čoveka da mu se prilagođava. Pronalazeći razne načine, pojedinac je uspevao, manje ili više povoljno, da izađe na kraj s rizicima s kojima se suočavao. Jedan od takvih načina, koji je u velikoj meri pomogao čoveku da se s njima uspešno nosi, svakako, jeste i osiguranje. Međutim, istorija je uvek obilovala pojedincima i grupama koji su pokušavali, i u tome često uspevali, da svoje probleme rešavaju i potrebe zadovoljavaju na nezakonit način, prevarom, pa u tom smislu ni osiguranje nije pošteđeno. Na svu sreću, te prevare nisu uvek uspešne, što potvrđuje i slučaj „Uniqa osiguranja”, obrađen u ovom radu. Ova prevara, iako nije uspela, predočava se javnosti, i posebno osiguravajućim društvima, kao pouka o jednom od mogućih načina prevare, kao upozorenje na posledice takvih prevara i, konačno, kao podsticaj i ohrabrenje da se i protiv takvih radnji može voditi uspešna borba.

sr_RSSR