Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRIVREMENI EVROPSKI OKVIR ZA DRŽAVNU POMOĆ U SVETLU KOVIDA 19

Sažetak

Naporedo sa zatvaranjem većeg dela evropskog kontinenta u martu
2020. godine usled rastućeg broja zaraženih kovidom 19, evropske institucije
organizovale su seriju sastanaka kako bi utvrdile način da pomognu privredama da
zadrže određeni nivo funkcionisanja u kontekstu rigoroznih ograničenja kretanja.
Mere usvojene na evropskom nivou omogućile su veći obim državne pomoći
finansijskom sektoru, uključujući davanje pozajmica i poreskih olakšica, garancije
za banke i druga preduzeća, kao i kratkoročno kreditno osiguranje koje se odnosi na
izvoz, koji je posustao na globalnom nivou. I pored podrške koja je u mnogo čemu
bila blagovremena, obim restriktivnih mera bio je takav da je u drugom kvartalu
zabeležen gotovo nezapamćen pad privredne aktivnosti za mirnodopske uslove,
koji se u mnogim razvijenim evropskim zemljama meri i dvocifrenim brojevima.


UDK: 35.078.2:347.952.6(4-6 72EEZ):342.1:336.57:616.036.21 Petrović, dr Miloš PRIVREMENI EVROPSKI OKVIR ZA DRŽAVNU POMOĆ U SVETLU KOVIDA 19 Strana: 128-130
sr_RSSR