Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

REOSIGURANJE

Sažetak

Prikaz knjige : „REOSIGURANJE”.
Autori: prof. dr Boris Marović,
doc. dr Radenko Purić,
doc. dr Vladimir Njegomir
Izdavač: „Precision” d.o.o, Čačak
Obim: 434 str.


UDK: 655.55 (035): 368.029 Trifunović, dr Radmila REOSIGURANJE Strana: 61-62
sr_RSSR