Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2011. GODINI

Sažetak

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
najmasovnija je vrsta osiguranja, s najvećom premijom u 2011. godini. Zbog obaveznog
karaktera, detaljnije je uređeno propisima, što nalaže viši stepen nadzora i kontrole poslovanja
osiguravajućih društava koja nude ovu vrstu usluge. Zbog zaštite trećih oštećenih lica, ali
i vlasnika motornih vozila kao osiguranika, propisan je način utvrđivanja minimalne premije
osiguranja, visina režijskog dodatka, to jest troškova sprovođenja osiguranja (TSO), kao i provizija
za pribavljanje osiguranja. U radu se analiziraju rezultati poslovanja u celosti i rezultati
pojedinih društava za osiguranje preko racio brojeva i merodavnog tehničkog rezultata. Sagledava
se dovoljnost postojećeg premijskog sistema za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa
zakonom, primena propisanih limita, mogućnost usklađivanja poslovne politike s tim rezultatima
i određeni dalji pravci razvoja ovog veoma značajnog segmenta neživotnog osiguranja.


UDK:347.72.028.3:368.031.9:368.861.82:368.025.1:368.025.8:(497.11) Cerović, dr B. Milan REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2011. GODINI Strana: 57-70
sr_RSSR