Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2012. GODINI

Sažetak

Prema broju zaključenih ugovora po vrstama osiguranja i ukupno ostvarenoj bruto premiji, osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima najmasovnija je vrsta osiguranja, s najvećom premijom u 2012. godini. Zbog obavezne zaštite trećih oštećenih lica, ali i vlasnikā motornih vozila kao osiguranikā, propisani su način utvrđivanja minimalne premije osiguranja, visina režijskog dodatka (koji služi za pokriće troškova sprovođenja osiguranja) i visina provizije za pribavu osiguranja. Radi sagledavanja dovoljnosti premijskog sistema za pokriće šteta i drugih obaveza u skladu sa zakonom, zbog primene propisanih limita i mogućnosti usklađivanja poslovne politike, te s obzirom na ostvarene rezultate, u radu se analiziraju ostvareni  rezultati u celosti, a rezultati po društvima za osiguranje u zavisnosti od raspoloživih podataka. Ukazuje se i na neke dalje pravce razvoja ovog najznačajnijeg segmenta neživotnog osiguranja.


UDK: (047.3) 368.212.032.5:344.38:368.025.13:368.025.7(497.11) Cerović, dr B. Milan REZULTATI OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI U 2012. GODINI Strana: 5-24
sr_RSSR