Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

Sažetak

Rezultati delatnosti osiguranja analiziraju se na više načina. Autor u ovom
radu obuhvata strukturu portfelja, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta,
racio brojeve, merodavan tehnički rezultat i dobitak odnosno gubitak. U zavisnosti
od raspoloživosti, podaci su prikazani po vrstama osiguranja u okviru životnih
osiguranja, neživotnih osiguranja i za delatnost u celini.
Cilj rada je analiza ostvarenih rezultata osiguranja u celini i omogućavanje
društvima za osiguranje da u određenom obimu izvrše uporednu analizu svojih
rezultata u odnosu na ukupne ostvarene rezultate osiguranja u zemlji.


UDK: (048.1)336.67: 368.025.13+368.87+657.442(497.11) Cerović, dr B. Milan REZULTATI OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI Strana: 5-25
sr_RSSR