Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI

Sažetak

U radu se analiziraju rezultati ostvareni u delatnosti osiguranja u celini,
na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća
društva dostavljaju Narodnoj banci Srbije. Obuhvaćena je struktura portfelja,
ažurnost u rešavanju i isplati odšteta, te dobitak odnosno gubitak. Zbog određenih
specifičnosti delatnosti osiguranja, kao dodatni pokazatelji analiziraju se
racio brojevi i merodavan tehnički rezultat. Prikazani rezultati mogu poslužiti za
sagledavanje i ocenjivanje uspešnosti poslovanja delatnosti osiguranja u celosti.


UDK:657.62:336.44:368.021.26:368.025.84(497.11) Cerović, dr B. Milan REZULTATI OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI Strana: 5-30
sr_RSSR