Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REZULTATI OSIGURANJA U SRBIJI U 2016. GODINI

Sažetak

Analiza ostvarenih rezultata delatnosti osiguranja u Republici Srbiji u ovom radu obuhvata strukturu premije, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, racio brojeve i merodavan tehnički rezultat po vrstama osiguranja, a dobitak odnosno gubitak odvojeno za životna osiguranja, neživotna osiguranja, ukupno za osiguranje i ukupno za reosiguranje. Cilj rada je da se sagleda dostignuti stepen razvoja osiguranja u 2016. godini u celini što može poslužiti društvima za osiguranje da u određenom obimu izvrše uporednu analizu u odnosu na ukupne ostvarene rezultate osiguranja u zemlji.


UDK: 336.67:657.442:368.021.26:368.025+336.44+657.372.12 (497.1) Cerović, dr B. Milan REZULTATI OSIGURANJA U SRBIJI U 2016. GODINI Strana: 72-92
sr_RSSR