Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

SARADNJA DRŽAVE I OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH KUĆA TOKOM PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI I SANIRANJA POSLEDICA OD KATASTROFALNIH ŠTETA IZAZVANIH ELEMENTARNIM I PRIRODNIM NEPOGODAMA

Sažetak

U radu se razmatra povezanost državnih institucija sa osiguravajućim
i reosiguravajućim kućama kako bi se razvile preventivne aktivnosti i umanjile
posledice od nastanka katastrofalnih šteta izazvanih elementarnim i prirodnim
nepogodama.


UDK: 341.232:342.1+368+368.029:368.025.731:368.51:368.17:502.58 Milenković, mr Evica SARADNJA DRŽAVE I OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH KUĆA TOKOM PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI I SANIRANJA POSLEDICA OD KATASTROFALNIH ŠTETA IZAZVANIH ELEMENTARNIM I PRIRODNIM NEPOGODAMA Strana: 58-70
sr_RSSR