Teorija
i praksa
u osiguranju

Milenković, mr Evica

  • Email:

Specijalista za poslove podrške osiguranju, Kompanija „Dunav osiguranje”

UDK: 341.232:342.1+368+368.029:368.025.731:368.51:368.17:502.58
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

SARADNJA DRŽAVE I OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH KUĆA TOKOM PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI I SANIRANJA POSLEDICA OD KATASTROFALNIH ŠTETA IZAZVANIH ELEMENTARNIM I PRIRODNIM NEPOGODAMA

U radu se razmatra povezanost državnih institucija sa osiguravajućim i reosiguravajućim kućama kako bi se razvile preventivne aktivnosti i umanjile posledice od nastanka katastrofalnih šteta izazvanih elementarnim i prirodnim nepogodama.

sr_RSSR