Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA 3/2019

SEDAMNAESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O OSIGURANJU

Sažetak

Sedamnaesti po redu Međunarodni simpozijum o osiguranju održan je u
hotelu „Mona“ na Zlatiboru u periodu od 16. do 19. maja, u organizaciji Udruženja
aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nadasve aktuelna
tema, „Osiguranje na pragu IV industrijske revolucije“ još jednom je okupila veliki
broj priznatih domaćih i inostranih stručnjaka, predstavnika akademske zajednice,
osiguravajućih i reosiguravajućih kuća, aktuara, revizorskih agencija i nadzornih
organa iz nekoliko zemalja. Simpozijum koji je prepoznatljiv po visokom kvalitetu,
merenom značajnošću teme, renomeom izlagača i raznovrsnošću i interesantnošću
njihovih izlaganja, i ove godine podigao je kriterijume uspešnosti za još jednu
lestvicu.


UDK: 328.065:303.443:061.3(497.11):368:323.27.3:351.824.1:681.5: 159.953.5:368.025.7:369.015:51-7:343.158: 368.025.13:368.036 Koprivica, doc. dr Marija (Jovović) SEDAMNAESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O OSIGURANJU Strana: 72-75
sr_RSSR