Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

Širenje vidika struke i nauke

Sažetak

Prikaz knjige „Pravo osiguranja“.

Autor: prof. dr Jasna Pak
Izdavač: Univerzitet „Singidunum“,
Beograd 2011.
Obim: 357 strana


UDK: 655.55: 368 (091) + 340.137 (4-672EEZ)+ (497.11) Babić, prof. dr Ilija Širenje vidika struke i nauke Strana: 39-40
sr_RSSR