Teorija
i praksa
u osiguranju

Babić, prof. dr Ilija

  • Email:

Redovni profesor Fakulteta za evropske pravno-političke
studije u Novom Sadu, Univerzitet „Singidunum”, Beograd

UDK: 655.55: 368 (091) + 340.137 (4-672EEZ)+ (497.11)
PRIKAZ KNjIGE

Širenje vidika struke i nauke

Prikaz knjige „Pravo osiguranja“. Autor: prof. dr Jasna Pak Izdavač: Univerzitet „Singidunum“, Beograd 2011. Obim: 357 strana

sr_RSSR