Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

TRIDESET PETI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA ‒ SEKCIJA OSIGURANЈE

Sažetak

Nakon što su se susreti dve godine održavali putem onlajn veze, od 13. do 17. decembra 2022. godine u Hotelu „Grand“ na Kopaoniku održan je 35. jubilarni susret Kopaoničke škole prirodnog prava – „Slobodan Perović“. Opšta tema ovogodišnjeg susreta „Sudski postupak – pravda i pravičnost“ okupila je više od 600 eminentnih domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti prava. Organizator je i ove godine sve referate grupisao u šest oblasti – šest stubova prema koncepciji heksagona, koji predstavljaju katedre sa nizom srodnih disciplina: 1) Pravo na život; 2) Pravo na slobodu; 3) Pravo na imovinu; 4) Pravo na intelektualnu tvorevinu; 5) Pravo na pravdu; 6) Pravo na pravnu državu. U okviru katedri radile su sekcije, gde su referati dalje grupisani radi usmene prezentacije i diskusije. Prihvaćeni referati odštampani su i objavljeni u četiri toma Zbornika radova.


UDK: 340.122:368 Olević, MA Sarita TRIDESET PETI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA ‒ SEKCIJA OSIGURANЈE Strana: 103-106
sr_RSSR