Teorija
i praksa
u osiguranju

Olević, MA Sarita

  • Email:

Sarita Olević stekla je titulu masterа pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Trgovinsko-pravnom modulu. Zaposlena je na mestu višeg savetnika u Funkciji za pravne poslove Kompanije „Dunav osiguranje“ i predstavnik je društvenog kapitala u Skupštini te kompanije.

Za člana Nadzornog odbora Udruženja za pravo osiguranja Srbije u periodu od četiri godine izabrana je 2017. godine.

Nakon završene osnovne obuke, dobila je dozvolu za posredovanje, tj. medijaciju koju izdaje Ministarstvo pravde na osnovu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Završila je i specijalizovanu obuku za posrednika u oblasti medijacije u slučajevima zlostavljanja na radu ‒ mobinga, i nalazi se na listi posrednika s licencom upisanih u Registar Ministarstva pravde.

Nalazi se i na listi internih medijatora Kompanije, a reprezentativni sindikat „Dunav osiguranja“ 2014. godine delegirao ju je da učestvuje u disciplinskim postupcima za utvrđivanje nepoštovanja radne discipline zaposlenih. Učestvovala je u velikom broju medijacija, od kojih su mnoge uspešno završene na zadovoljstvo zaposlenih.

Angažovana je i kao posrednik (medijator) u Centru za mirno rešavanje sporova pri Opštini Voždovac, gde je učestvovala u mirnom rešavanju sporova iz različitih oblasti.

Objavljeni radovi:

  1. „Perspektive razvoja životnog osiguranja u Srbiji“ u časopisu za teoriju i praksu osiguranja Tokovi osiguranja br. 4/2016.
  2. „Jedan pogled na pravno-organizacione aspekte korporativnog upravljanja u osiguranju“, Zbornik radova Udruženja za pravo osiguranja Srbije Pravo i praksa osiguranja, izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje (koautor sa prof. dr Mihajlom Rabrenovićem), 2018.

UDK: 340.122:368
PRIKAZ SAVETOVANJA

TRIDESET PETI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA ‒ SEKCIJA OSIGURANЈE

Nakon što su se susreti dve godine održavali putem onlajn veze, od 13. do 17. decembra 2022. godine u Hotelu „Grand“ na Kopaoniku održan je 35. jubilarni susret Kopaoničke škole prirodnog prava – „Slobodan Perović“. Opšta tema ovogodišnjeg susreta „Sudski postupak – pravda i pravičnost“ okupila je više od 600 eminentnih domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti prava. Organizator je i ove godine sve referate grupisao u šest oblasti – šest stubova prema koncepciji heksagona, koji predstavljaju katedre sa nizom srodnih disciplina: 1) Pravo na život; 2) Pravo na slobodu; 3) Pravo na imovinu; 4) Pravo na intelektualnu tvorevinu; 5) Pravo na pravdu; 6) Pravo na pravnu državu. U okviru katedri radile su sekcije, gde su referati dalje grupisani radi usmene prezentacije i diskusije. Prihvaćeni referati odštampani su i objavljeni u četiri toma Zbornika radova.

UDK:048.83:35.77.5:340.122(047.3)(497.11):368.013:368.029:340.122:368.04
PRIKAZ SAVETOVANJA

TRIDESET DRUGI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA ‒ SEKCIJA OSIGURANJE

Trideset drugi susret Kоpаоničke škоle prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаn je na Kopaoniku u Hotelu „Grand“ od 13. dо 17. dеcеmbrа 2019. gоdinе, okupivši brojne eminentne domaće i strane stručnjake iz oblasti prava. Оpštа tеmа оvоgоdišnjеg 32. susreta bilа је „Prаvо i snaga umnosti“, posvećena osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću. Organizator je i ove godine sve referate autora grupisao u šest oblasti – šest stubova prema programu i koncepciji heksagona, koji predstavljaju katedre sa nizom srodnih disciplina: 1) Prаvо nа živоt; 2) Prаvо nа slоbоdu; 3) Prаvо nа imоvinu; 4) Prаvо nа intеlеktuаlnu tvоrеvinu; 5) Prаvо nа prаvdu; 6) Prаvо nа prаvnu držаvu. U okviru katedri radile su sekcije, gde su referati dalje grupisani radi usmene prezentacije i diskusije. Prihvaćeni rеfеrаti оdštаmpаni su i objavljeni u čаsоpisu zа prаvnu tеоriјu i prаksu Prаvni živоt br. 9-12/2019 u četiri toma, čiji je izdavač Udružеnje prаvnikа Srbiје.

UDK: 72.017:64.016:368.01:338.266 (4-672EEZ):339.1+339.138+658.85:348(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Tema ovog rada je razvoj životnog osiguranja, njegov položaj i značaj u Srbiji, vidovi životnih osiguranja predstavljeni različitim uslugama koje se nude u našim osiguravajućim kućama, kao i novi vidovi poboljšanja prodaje, lakša komunikacija s osiguranicima.

sr_RSSR