Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

UJEDINJENIM SNAGAMA

Sažetak

U ovom prikazu tematizuje se kako se „pametnom kooperacijom“ razvijaju
uspešno primenljivi modeli veštačke inteligencije koji služe kao podrška prilikom
naknade štete osiguranicima. Kao praktičan primer uzeto je „Zurich Gruppe osiguranje“,
koje uspešno sprovodi novitete u toj oblasti. Nove tehnologije procenjuju se često
na osnovu „trougla štete“ koji se sastoji iz učinkovitosti, efikasnosti i zadovoljstva
klijenata. Primena veštačke inteligencije, tj. digitalnih programskih rešenja ima velik
iskoristivi potencijal u sve tri pomenute oblasti, pre svega u pogledu skraćenja trajanja
regulisanja štetnog događaja.


UDK:327.35+338.564.64:007.52:681.322.2:368.025.85(430):368.o25.8:340.13 Andrejić, Slađana UJEDINJENIM SNAGAMA Strana: 151-152
sr_RSSR