Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UPOREDNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE ŽIVOTINJA NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Sažetak

Osiguranje životinja odnosno osiguranje stoke nedovoljno je razvijeno u Srbiji. I prema najnovijim objavljenim podacima, u našoj zemlji se zaključuje izuzetno mali broj polisa ove vrste osiguranja, tek nekoliko hiljada. Cilj rada je analiza ponude za osiguranje životinja na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji kako bi se ustanovilo jesu li karakteristike ponude ovog osiguranja uzrok njegove nedovoljne razvijenosti u domaćim uslovima. U tu svrhu u radu će se komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati posebni uslovi za osiguranje životinja odnosno za
osiguranje stoke kod četiri najznačajnija osiguravača u ovoj vrsti osiguravajuće zaštite na domaćem tržištu. Na osnovu realizovanog istraživanja, može se zaključiti da na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji postoji zadovoljavajuća ponuda za osiguranje životinja, to jest da se razlozi za nedovoljnu razvijenost ovog osiguranja ne nalaze na strani ponude. Kao i kod većine drugih vrsta osiguranja na domaćem tržištu, potrebno je podstaći i razviti tražnju, tačnije, u ovom slučaju, omogućiti bolju informisanost i obrazovanje poljoprivrednih proizvođača.

UDK:303.446:342.81:368.021.7:368.52:368.5+061.48(497.11) Radović, doc. dr Gordana UPOREDNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE ŽIVOTINJA NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI Strana: 81-98
sr_RSSR